Adománycukorbetegség

Fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

Látták: Átírás 1 Rédei Dóra és dr. Szendrei Kálmán Bevezetés Nemzetközi becslések szerint a világon ma a cukorbetegek száma kb. A betegeknek kb. A betegség szekunder következményei súlyosak: érelmeszesedés, szív- és keringési bántalmak, vese- és látóideg-károsodás. Ezek jelentõsen rontják a betegek életminõségét, és hatalmas szociális és gazdasági terhet jelentenek a fejlett világ egészében.

Bár a népies orvoslás szintjén, sõt gyakran az irodalmi forrásokban sem mindig tesznek különbséget a diabétesztípusok között, munkánkban csak fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében felnõttkori, nem-inzulindependens, ún. A kollégáktól érkezett kérdésre adott korábbi válaszunkban szó volt arról, hogy a népgyógyászatban a diabétesz kezelésére alkalmazott növényi szerek száma nagy.

Minden kontinensen ismertek olyan növények, amelyeket a laikus orvoslás erre a célra alkalmaz [1]. Egy részüket a tradicionális orvoslási rendszerek is átvették. Talán még népesebb azoknak a teakeverékeknek a száma, amelyeket ezekbõl a növényi anyagokból korábbi idõk népgyógyászai, sõt orvosai és gyógyszerészei állítottak össze a világ minden részén, így hazánkban is.

Számtalan, szakemberektõl és anonim szerzõktõl származó, régi keletû és új összetétel, biztos recept szerepel gyógynövényes szakkönyvekben és a fitoterápiával foglalkozó írott és elektronikus irodalomban. Új jelenség, hogy eddig nálunk ismeretlen, egzotikus növények és termékeik kerülnek ismertetésre és jelennek meg a kínálatban alkalmazási ajánlatokkal.

Ezekben az ismertetésekben a termékek eredete, pontos összetétele, termékminõsítési státusza rendszerint pontatlan, hiányos.

A vércukorszint-csökkentõk hatásának vizsgálatára évtizedek óta viszonylag egyszerû, könnyen kivitelezhetõ farmakológiai módszerek pl. Ezek segítségével nagyon sok növény ez irányú hatását vizsgálták, ellenõrizték különbözõ kísérletes modellekben.

Az idevonatkozó irodalom rendkívül gazdag. Az ígéretes növények egy részét humán kísérletekben is megvizsgálták.

World Diabetes Day 2019: Ayurvedic Herbs To Lower Blood Sugar Levels Naturally!

Ma már a vércukorszint mérése egyre inkább rutin, olcsó, do-it-yourself technikává válik, amelyet kevés gyakorlással bárki elvégezhet akár otthon is. Ennek ellenére, a gyógyszerkutató farmakológusok és a diabetológusok többségi véleménye szerint a diabétesz kezelésében nincs helye a kísérletezésnek, kétes terápiás értékû, fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében potenciális rizikót jelentõ növényi mono- vagy kombinációs teáknak. A hivatalos farmakológia és a korszerû elvekre épülõ fitoterápia alapmunkáiból, tan- és kézikönyveibõl a diabétesz-ellenes gyógynövények, az ezekbõl készült teakeverékek, készítmények gyakorlatilag hiányoznak.

Tulajdonképpen egy különös, fonák helyzet áll fenn. Az egyik oldalon sok olyan jó hatású gyógynövényrõl olvashatunk, találunk kísérletes, sõt klinikai adatokat, amelyekrõl a hagyomány, a tradicionális gyógyászati rendszerek és gyakran az orvosok is azt állítják, hogy fogyasztásukkal eredményesen csökkenthetõ a vércukorszint, sõt a vérkoleszterinszint is.

A mai napig gyakoriak a fitoterápiával, növénykémiával és a növényi szerekkel foglalkozó tudományos fórumokon is a pozitív kutatási eredményekrõl szóló beszámolók [2, 3]. Még gyakoribbak a különbözõ magazinokban és a világhálón megjelenõ ismertetések, amelyek azt sugallják, hogy a diabétesz a II. Az indokolatlanul szigorú magyar engedélyezõ hatóság azonban a hazai szabályos alkalmazást meggátolja azzal, hogy azt egyre újabb bizonylatok benyújtásához köti [4, 5].

Ettõl függetlenül a termékajánlat és a termékforgalmazás töretlenül folytatódik, egyre változatosabb termékekkel. A diabéteszes betegek száma magas, érdeklõdésük a természetes gyógyszerek iránt jelentõs. Ezt a forgalmazók a médián keresztül egyre újabb abszolút biztos szerek fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében táplálják.

  1. Gyógynövény a diabetes mellitus kezelésében
  2. Gomba lábak cukorbetegség kezelésének
  3. Diabetes and endocrinology clinical consultants of texas
  4. Там она и стала тем, и всего окружающего ее хаоса.
  5. NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN - PDF Ingyenes letöltés
  6. Méz és fahéj, a cukorbetegség kezelésében
  7. Sváby cukorbetegség

A másik oldalon viszont az tapasztalható, hogy egyetlen ilyen növény sem vált a diabétesz kezelésére hivatalosan engedélyezett gyógyszerré a fejlett világban. Ezek szerint azt mondhatjuk, hogy egy olyan terület iránt mutatkozik folyamatos tudományos érdeklõdés, folyik intenzív experimentális és klinikai munka, amellyel kapcsolatban az ipari finanszírozás és a hatósági szakemberek feltehetõen szkeptikusak, nem várnak a mai terápiás gyakorlatban használható szereket.

Kézikönyvek, monográfiák, amelyek az elemzéshez használható információt tartalmaznak. Ezek többsége átörökített tapasztalati anyag, amelynek pontos eredete bizonytalan.

Gyógynövény a diabetes mellitus kezelésében

Célzott adatkeresés a PubMed adatbázisban az tõl napjainkig terjedõ idõszakra vonatkozóan az antidiabetic és herbal vagy plant kulcsszavak alapján [9]. Az adatbázisban nyelvi és hozzáférhetõségi okokból nem szereplõ tudományos közleményeket is tanulmányoztunk. A fenti irodalmi forrásokon túl azt is figyelembevettük, hogy a hazai forgalmazásban lévõ drogok és teakeverékek közül melyeket alkalmazzák a cukorbetegek szájhagyomány vagy más információforrás alapján tea formájában.

Tapasztalatunk szerint olyan kész teakeverékek is forgalomban vannak, amelyek összetételét nem minden esetben támasztják alá írott hagyományok, még kevésbé korszerû irodalmi források. Tárgyalni kívánjuk ezeket az eseteket is.

E három információforrás egymást részben kiegészíti. Mindegyik kínál bizonyos elõnyöket, de sajátos jellegébõl adódóan korlátokkal is rendelkezik. Az elmúlt évtizedek fitoterápiás irodalmában szép számmal szerepelnek olyan növények, amelyeknek vércukorszint-csökkentõ hatást tulajdonítottak.

Ezeket korábbi hazai, vagy külföldi munkákból vették át, a legtöbb esetben a hatást bizonyító adatok nélkül. Az a kevés kivétel, amely kísérletes adatokra vagy humán megfigyelésekre hivatkozik, a mai értékelés szempontjából korlátozott értékû [10, 11].

A vizsgált drogmonográfiák készítése ban kezdõdött azzal a céllal, hogy a hatósági döntésekhez megbízható alapok álljanak rendelkezésre egy-egy drog esetében. Az egyes monográfiák közlését jelentõs adatfeldolgozás és szakértõi, majd bizottsági értékelés elõzte meg. Ebbõl származnak a korlátok is: az elõkészítési folyamat hosszadalmas összességében több, mint 15 évre nyúlik visszaígy szükségszerûen éppen a számunkra fontos, legfrissebb eredmények nem kerültek értékelésre. A drogok kiválasztása és a terápiás fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében indikációk célzott szûkítése miatt ezek a monográfiák a potenciális, nem kellõen bizonyított alkalmazási lehetõségeket kizárják vagy alárendelten kezelik.

NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN

Az adatbázisok és a szakirodalomban közölt eredmények friss, értékelhetõ adatokat biztosíthatnak. A tudományos fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében színvonala azonban széles határok között változik, heterogén mind módszereit, mind az eredmények értékelését illetõen.

Ez gyakori tárgya a növényi szerekkel kapcsolatos tudományos és hatósági kritikáknak.

fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

Feldolgozásunkban erre figyelemmel voltunk. Munkánkban magyarázatot keresünk a Bevezetõben említett ellentmondásokra olyan gyógynövények példáján keresztül, amelyeket több országban, esetleg egész kontinensen alkalmaznak antidiabetikus teaként, és amelyek hatékonyságára vonatkozó kísérletes és klinikai bizonyítékok is rendelkezésre állnak.

Elsõdleges célunk annak a látszólagos vagy valós ellentmondásnak a vizsgálata, hogy a hagyomány és a tradicionális orvoslás alapján javasolt nagyszámú ún.

Megvizsgáljuk, hogy mely 1. Galega vulgaris 1 2. Zea mays 1 3. Phaseolus vulgaris, P. A nagyszámú népies szertõl az in vitro in vivo állatkísérletesmajd humán bizonyítás mentén haladva a pozitív értékelést kapó szerek száma szükségszerûen piramisszerûen lecsökken. A klinikai vizsgálatokban is hatékonynak bizonyult, ún.

A rangsorolásban segítségünkre vannak az Egészségügyi Világszervezet növényi drogok értékelését végzõ szakbizottsága által alkalmazott minõsítési kategóriák és a Yeh és munkatársai által alkalmazott osztályozás [12].

Hazai átörökített adatok, drogok Gyógynövényes kézikönyveink viszonya a külföldi hasonló tárgyú irodalomhoz és a hazai átörökített laikus és orvosi hagyományokhoz nagyon különbözõ, és az évtizedek során változott.

Jó fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében erre a diabéteszben ajánlott növények és teák száma és összetétele. Varró Aladár Béla ben megjelent Gyógynövények gyógyhatásai címû, a maga idejében népszerû kézikönyve nem kezelése mandzsetta cukorbetegség, mint 31 olyan hazai eredetû vagy itthon is kapható gyógynövényt sorol fel, amelyet a szerzõ Cukorbaj Diabetes mellitus esetén eredménnyel alkalmazhatónak tart [13].

fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

Az ban megjelent magyar gyógynövény biblia, az Augusztin Jávorka Giovannini Rom: Magyar gyógynövények viszont csak három cukorbaj elleni teát vett át egy ben megjelent német forrásból [14]. Giovannini Szathmáry: Gyógynövényeink címû kis kézikönyve átvette a Varró által javasolt növényrészeket, valamint három teakeveréket ismeretlen eredettel és hármat az említett es német forrásmunkából [15].

Fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében Romváry: Gyógyító növények második kiadásában az ajánlott növények száma mindössze kilenc 10 drogde azok kombinálásával és kiegészítésével nem kevesebb, mint kilenc teakeveréket tart alkalmasnak cukorbaj ellen [16].

Késõbbi szakkönyveinkben már egyre kevesebb drogot, illetve teakeveréket ajánlanak kifejezetten cukorbetegség kezelésére.

Harvardi kutatók megállapították, hogy az adiponectin nevű fehérjének gyulladáscsökkentő és az inzulinérzékenységet fokozó ha InforMed Hírek7 Fáradtság, ingadozó pulzus - Milyen vizsgálatot kérjek? Biztos, hogy nem vagyok súlyos beteg, mert az már régen kiderült v Az Orvos válaszol - Dr.

Két figyelemre méltó dolgot kell megemlítenünk. Az egyik a könyvekben ajánlott gyógynövények, drogok számának idõbeli csökkenése, leszûkülése néhány rendszeresen szereplõ szerre. A másik, amely az elõzõvel összefügg, vagy éppen annak eredménye: a diabétesz teák eltûnése a hivatalos nemzeti szabványos vénymintákból. Az okok elemzése messzire vezet. Nyilvánvalóan szerepet játszottak ebben az idõközben elvégzett kísérletes farmakológiai és fitokémiai vizsgálatok eredményei és a nem meggyõzõ humán klinikai tapasztalatok.

fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

Ennél fontosabb hatást gyakoroltak a múlt század közepétõl megjelenõ gyógyszerek, elõbb az inzulin, majd a szul- 4. Vaccinium myrtillus, V. Urtica globulifera, 6. Morus alba, M. Külön hálával tartozunk Horniczky Anikó odaadó segítségéért.

Eperfa lombozat. Felvidéki madárfű.

A Rápóti Romváry kézikönyv még a kilenc teakeverék közül ötöt korábbi nemzeti cseh, lengyel, román vénymintákból vett át. Ezek szerint egészen a as évekig elfogadott, sõt mintegy hivatalos volt a gyógynövények és gyógyteák alkalmazása a diabétesz kezelésben.

fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

Ezt követõen az egyszerûbben alkalmazható, korszerûbb gyógyszerek hatására az orvosok érdeklõdése megváltozott, és a cukorbetegség esetén javasolt teakeverékek eltûntek a hivatalos gyógyszerkincsbõl.

A késõbb megjelenõ fontosabb kézikönyvek már csak néhány drog esetében említik a vércukorszint-csökkentõként való alkalmazást a népgyógyászati felhasználások között. Egyes irodalmi becslések szerint azon növények száma, amelyeket a világ valamely részén átörökített hagyomány alapján vércukorszint-csökkentésre alkalmaztak esetleg még ma is használnaktöbb mint háromszáz lehet. Ezek bemutatása rendkívül terjedelmes lenne.

A külföldi irodalommal a következõ fejezetekben foglalkozunk. A hét növény botanikailag és növénykémiai szempontból is eléggé heterogén csoportot képez; mindöszsze a Galega officinalis és a Phaseolus vulgaris Fabaceae tartozik azonos növénycsaládba. Kémiai összetevõiket tekintve azonban ezek is eltérõ jellegûek.

  • Rosiglitazon a cukorbetegség kezelésében Adománycukorbetegség Az orbáncfű gyógynövény kivonata jótékony hatással van az idegrendszerre, enyhíti a szorongást, nyugtató hatású, megszünteti az agresszió megnyilvánulásait.
  • A diabetes mellitus kezelése a népi módszerekkel

A kecskeruta egyike a legrégebben ismert, cukorbetegségben használt népies szereknek nálunk és külföldön is. Publikált tudományos vizsgálatok A PubMed adatbázisban az utolsó tíz évben antidiabetikus hatású növényekkel kapcsolatban jelentõs számú, összesen közlést találtunk, ebbõl 70 review jellegû [9]. Ezen kívül figyelembe vettünk olyan jelentõsebb növénykémiai, farmakológiai, élelmiszerelemzési, dietetikai és fitoterápiával foglalkozó közleményeket és kézikönyveket is, amelyek nyelvi és hozzáférhetõségi okokból sem a nagy adatbázisokban, sem a kizárólag angolszász irodalmat feldolgozó összefoglaló elemzésekben, mint például Yeh és munkatársai klinikai értékelése [12], nem szerepelnek.

Ilyen a magyar információforrások legnagyobb része, de ide sorolható a nem angol nyelvû irodalom tetemes hányada is. A tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó közlemények nagy száma önmagában is jelzi, hogy ma is intenzív kutatás folyik olyan növényekkel kapcsolatosan, amelyeket egyes országokban hagyományos alapon, vagy a helyi orvoslásban vércukorszint-csökkentésre alkalmaznak.

A kísérletes munkák fõ területei a következõk: a A tradicionális források vizsgálata, népgyógyászatban alkalmazott növények, alkalmazási fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében.

fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében

A rendelkezésre álló nagy anyagból néhány fontos szempont külön tárgyalást érdemel. A Kárpát-medencében alkalmazott növények vizsgáltsága A közölt adatok alapján a Galega officinalis tekinthetõ a legrészletesebben vizsgált növénynek a hazai vércukorszint-csökkentõk közül.

A vele kapcsolatos irodalom azonban csaknem fél évszázados. Toxicitására utaló korai adatokra hivatkozva alkalmazását antidiabetikus teaként ma sehol sem ajánlják. Ezzel szemben a többi népiesen gyakran alkalmazott drog: a kukoricabibe kukoricabajuszaz eperfalevél, az áfonyalevél, a bab terméshéja babhéja gyermekláncfûgyökér és a csalánlevél hatékonyságával és kémiai összetételével kapcsolatos ismereteink egyaránt gyengék.

Bár nagyon 5 Hasonló a helyzet a kukoricabajusz néven ismert droggal. Az elmúlt évtizedben nagyon kevés vizsgálatot végeztek ezzel a nagyon népszerû tradicionális droggal kapcsolatosan. Pozitívum, hogy ezévben japán szerzõk, Suzuki és munkatársai közölték, hogy a kukoricabibe vizes kivonata hatékonyan gátolni képes a diabéteszes vese hiperfiltrációjának progresszióját [17].

Az eperfa levelét nemcsak a Kárpát-medencében, de Európa-szerte, valamint Ázsia és Latin-Amerika több országában is alkalmazzák vércukorszint csökkentõként a népgyógyászatban.

Az elmúlt évtized irodalmában valóban megjelent néhány állatkísérletes tanulmány egy ázsiai rokon faj, a Morus indica levelének antidiabetikus hatásáról. Levelének vizes kivonata állatkísérletekben lassította a diabéteszes retinopátia kialakulását, csökkentette a glükozuriát fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében a diabéteszt gyakran kísérõ lipidémiát és hipertenziót is [18].

Egy pakisztáni közlés szerint a Morus alba ott is népszerû antidiabetikus szer, azonban levelének szeszes kivonata nem, míg a Taraxaci radix enyhén képes fokozni az inzulinszekréciót [19].

A gyermekláncfûgyökér antidiabetikus hatását állatkísérletekben több közlemény fitoterápia a diabetes mellitus kezelésében. Egy török biokémikus csoport néhány hónapja közölte, hogy a drog vizes kivonata α-glikozidáz gátló hatású [20]. Ez esetleg a gyökér gazdag fruktozán tartalmával függhet össze. Hasonló megállapítást tettek a csalánra vonatkozóan is.

Egy marokkói farmakológus csoport glükózterheléses kísérletekben megerõsítette a csalán kedvezõ hatását, és arra a következtetésre jutott, hogy a hatás részben az intesztinális glükózfelszívódás lassításán alapul, amely a beadást követõen kb.

Az iráni Farzami és munkatársai leszögezik, hogy a csalánt már Avicenna óta alkalmazzák vércukorszint-csökkentõként Iránban is.