[Hungarian Heart Failure Registry Preliminary results]

Guidelines for treatment of hypertension in diabetes,

Belgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék, Pécs 2Aesculap Akadémia, Doktorjelöltek Iskolája, Budapest Summary Background: Aggressive treatment of blood pressure, too low systolic and diastolic blood pressure can adversely affect the blood supply to organs, especially in the case of coronary heart disease.

MeSH terms

Aims: We wanted to analyze the relationship between blood pressure categories and the incidence of coronary artery disease in treated middle-aged and elderly hypertensive patients. In both age groups CAD prevalence increased before and after the nadir. Multivariate logistic regression analysis proved the validity of the relationship.

Primary percutaneous coronary intervention PPCI was performed in

Patients with diabetic hypertension had a higher incidence of CAD in both age groups and all blood pressure categories compared with all hypertensive patients treated. Under mmHg, the incidence of CAD increased again and was confirmed by regression analysis U guidelines for treatment of hypertension in diabetes. For DBP, the nadir was between 70—79 mmHg, with a modest increase in CAD incidence in middle-aged patients and only a very small increase in the elderly under the nadir.

Changes in diastolic blood pressure were not significant by regression analysis. Conclusion: In hypertensive patients, target blood pressure below mmHg systolic and 70 mmHg diastolic pressure may increase the incidence of coronary artery disease.

Célkitűzés: Középkorú és idős kezelt hipertóniás betegekben elemezzük a vérnyomás-kategóriák és a koronáriabetegség előfordulásának kapcsolatát. Betegek és módszer: A Magyar Hipertónia Regiszter adatbázisa alapján két korcsoportban 45—64 évesek, 33 fő és 65—84 évesek, 27 fő megvizsgáltuk a koronáriabetegség CAD százalékos előfordulási arányát a szisztolés SBP és diasztolés DBP vérnyomásértékek függvényében.

A vérnyomásértékek és a CAD-előfordulási arány összefüggését többváltozós logisztikus regresszióval elemeztük. Mindkét korcsoportban a mélypont előtt és után a CAD-előfordulás emelkedett. Az összefüggés valódiságát a többváltozós logisztikus regressziós elemzés bizonyította. A diabéteszes hipertóniás betegeknél mindkét korcsoportban és minden vérnyomás-kategóriában nagyobb volt a CAD százalékos előfordulása, szemben az összes kezelt hipertóniásoknál észleltekkel.

Introduction

DBP esetében a mélypont 70—79 Hgmm között volt, középkorúaknál ez alatt értékelhető CAD-előfordulás-emelkedést láttunk, időseknél viszont csak igen kis mértékben.

A diasztolés vérnyomásnál észlelt változások a regressziós elemzés szerint nem voltak szignifikánsak. Következtetések: A hipertóniás betegek kezelése során 65 év alatt a65 év felett a Hgmm szisztolés, illetve a 70 Hgmm diasztolés érték alatti célvérnyomás megnövelheti guidelines for treatment guidelines for treatment of hypertension in diabetes hypertension in diabetes koronáriabetegség előfordulását.

Az eredmények mindkét nemben, valamint az idős, 75 év feletti egyénekben is érvényesültek 2. Ezen vizsgálatok alapján az amerikai és a kanadai hipertóniakezelési irányelv módosította az eddigi célértékeit, és nagy különbségek alakultak ki az európai és azon kívüli irányelvekben, egyúttal világméretű vita alakult ki, amely a mai napig is tart 3. Ennél még nagyobb veszély, hogy a diasztolés vérnyomás DBP 70, vagy akár 60 Hgmm alá is kerülhet.

Ez utóbbi már jelentősen csökkenti a koronária-átáramlást, különösen koronáriabetegségben CAD és hipertóniában balkamra-hipertrófiával — LVH — vagy anélkül 4. Hazánkban Kiss és Kékes ben 5 jelezte a SPRINT-vizsgálat kritikájánál az alacsony DBP káros hatását a koronária flow-ra, és más szerzőkkel egyetértve 6, 7 felvetette a várható — J-fenomén néven ismert — jelenség kialakulását.

A Magyar Hipertónia Regiszter MHR adatbázisa lehetőséget adott számunkra, hogy elemezzük a fenomén jelenlétét hipertóniához HT társult koronáriabetegség esetén. Betegek és módszer A Magyar Hipertónia Regiszter célvezérelt, a hipertóniás populáció alapvető tulajdonságairól, a hipertóniabetegség stádiumainak, a vérnyomás-csökkentési célérték elérésének előfordulási gyakoriságáról, a kockázati tényezőkről, a társbetegségekről és a terápiáról ad tudományos, gyakorlati információt 8.

Az MHR esetében a mintavétel ismételt, egyszerű típusú homogénnek tekintett csoportra jellemző volt.

kötél kezelés a cukorbetegség

Az egyének kiválasztása minden esetben a háziorvosi rendelőben történt, az egymást követő rendelési napokon az egymást követően megjelent hipertóniás betegek kerültek regisztrálásra szisztematikus mintavétel, megjelenési sorrend alapján. Ezt követően speciális MHR-adatlap kitöltése történt. Jelen elemzésünkben a —— évben regisztrált hipertóniás és diabéteszes hipertóniás betegek szerepelnek.

Az adatbázisból összegyűjtöttük a koronáriabetegségben szenvedő betegeket. Koronáriabetegnek CAD azokat a hipertóniás személyeket minősítettük, akiknek előzetesen miokardiális infarktusuk volt, vagy az EKG-vizsgálat iszkémiás jeleket mutatott. A diabéteszes hipertóniás betegek esetében a diabéteszt DM a kezelőorvosi diagnózis igazolta. A két korcsoportban megvizsgáltuk a koronáriabetegség százalékos előfordulási arányát a szisztolés SBP és diasztolés DBP vérnyomásértékek függvényében. A vérnyomásértékek és a CAD-előfordulási arány összefüggését többváltozós logisztikus regresszióval vizsgáltuk, és az esélyhányadossal OR fejeztük ki.

cukorbetegség hízás

A regressziónál életkor, nem, diabétesz, BMI, trigliceridszint, dohányzás szerinti illesztést végeztünk. Külön elemeztük a diabéteszes hipertóniás eseteket. A diabéteszes hipertóniásoknál a regressziószámításnál kor, nem, BMI, szérumtriglicerid- és dohányzásillesztést alkalmaztunk.

Az összes elemzett hipertóniás beteg esetében az egyes vérnyomás-kategóriákhoz tartozó — korcsoportra bontott — beteglétszámot az 1.

Belgyógyászati Klinika, Budapest Summary The American hypertension recommendation issued in changed the definition and treatment of hypertension.

Eredmények A koronáriabetegség előfordulási gyakorisága a szisztolés és diasztolés vérnyomás értékek függvényében. Az észlelt jelenség valódiságát többváltozós logisztikus regresszióval kívántuk bizonyítani 2. Az SBP esetében az esélyhányados erősen szignifikáns a mélyponthoz referencia képest mindkét irányban, mind a két korcsoportban. A két korcsoport közötti különbség az, hogy a középkorú felnőtteknél Hgmm alatt, az idős betegeknél Hgmm alatt kezd újra emelkedni szignifikánsan az OR-érték.

A DBP esetében a referenciaponttól lefelé, középkorúaknál 70 Hgmm, időseknél 65 Hgmm alatt mutat szignifikáns eltérést — növekedést — az esélyhányados. A referenciaértékektől felfelé az OR mindkét korcsoportban szignifikánsan növekvő értékeket mutat, kifejezettebben guidelines for treatment of hypertension in diabetes középkorúaknál.

A koronáriabetegség előfordulási gyakorisága a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékek függvényében diabéteszes hipertóniás betegekben. Az egyes vérnyomásértékekhez tartozó — korcsoportokra bontott — beteglétszámot a 3.

A diabéteszes hipertóniás betegeknél mindkét korcsoportban és minden vérnyomás-kategóriában nagyobb a CAD százalékos előfordulása, szemben az összes kezelt hipertóniásnál észlelt átlagokkal. Szisztolés nyomás esetében a CAD-előfordulás mélypontja mindkét korcsoportban — Hgmm-nél van. A mélypont alatti és feletti vérnyomás kategóriák esetében a CAD-előfordulási gyakorisága jelentősen növekedett.

Diasztolés vérnyomás esetén a mélypont 70—79 Hgmm között van. A szisztolés nyomás esetében U-formációt, a diasztolés nyomásnál nem jellemző, de inkább J-formációt észleltünk. Az összefüggések bizonyítása érdekében itt is elvégeztük a többváltozós logisztikus regressziós számításokat 4. Az elemzés alapján az esélyhányados változása az SBP esetében mindkét irányban és mindkét korcsoportban szignifikáns volt. DBP esetében 80 Hgmm felett referenciaérték az OR-növekedés szignifikáns volt, azonban 70 Hgmm alatt az OR-növekedés egyik korcsoportban sem bizonyult szignifikánsnak.

kezelése cukorbetegség hajdina

Ezzel összefüggésben írták le a J- vagy U-formáció megjelenését 4, 9. A J- vagy U-görbe jelenségről beszélünk akkor, ha egy sajátos összefüggés alakul ki a szisztolés SBP vagy diasztolés vérnyomás DBP nagysága és a hipertóniás komplikációk megjelenése között.

Van az SBP, illetve a DBP nagyságának egy értéke holtpontahol a CV-komplikációk előfordulása a legalacsonyabb, ez előtt és után — a vérnyomásértékek növekedése, illetve csökkenése során — a komplikációk megjelenése újra emelkedik 9. A jelenséget kezelt hipertóniásoknál először Stewart írta le, aki 6,25 évig követte a betegek sorsát. Észlelése szerint a miokardiális infarktus incidenciája ötször nagyobb azoknál, akiknél a DBP 90 Hgmm alatt volt, szemben azokkal, akiknél — Hgmm közötti.

A továbbiakban — az antihipertenzív kezelés optimális célértékének keresése közben — újra előkerült a jelenség elemzése mélyebb vizsgálati szinten. Az eddigi megbízható nemzetközi adatok alapján összeállítottuk azon vizsgálatokat, amelyekben a sziszto­lés és diasztolés vérnyomás nagysága és a CV-események, illetve halálozás előfordulása közötti összefüggést elemezték.

Share Link

Ezekben hipertóniások és diabéteszes hipertóniások egyaránt szerepeltek, antihipertenzív kezelést kaptak és J- vagy U-jelenséget észleltek 5. Összeállításunkban az elemzések két formájával találkoztunk. Az egyik, amely az összefüggést vizsgálta seeds cukorbetegség kezelés logisztikus regresszióval a vérnyomásértékek és a CV-kimenetel CV-esemény vagy mortalitás között, a másik az agresszív és standard antihipertenzív kezelés összehasonlítását végezte, illetve kereste az optimális SBP- és DBP-értékeket.

Kang és Wang évi irodalmi elemezésük alapján úgy vélik, hogy a jelenség elsősorban kezelt hipertóniásoknál, valamint olyan betegcsoportoknál releváns, akik antihipertenzív gyógyszereket kaptak Természetesen idős egyéneknél — az izolált szisztolés hipertónia gyakorisága miatt — a kezelés során gyakran és könnyen alakul ki alacsony diasztolés nyomás, és ez növeli a J- vagy U-fenomén kialakulásának gyakoriságát annak minden következményével vesekárosodás, demencia stb.

Ilyen esetekben a pulzusnyomás PP emelkedése is jellemző A több tényezővel illesztett guidelines for treatment of hypertension in diabetes regressziós elemzésnél az SBP és a DBP vonatkozásában egyaránt igazolni tudtuk a vérnyomásértékek és a CAD-előfordulás közötti sajátos összefüggést mindkét életkorcsoportban. A 45—64 éves korcsoportban jellemző U-formációt, az idős korcsoportban inkább J-formációt észleltünk.

cukorbetegség kezelésére szlovénia

A diabéteszes hipertóniások esetében számos tanulmány foglalkozott cukor diabétesz kezelő eszközt vérnyomás és a CAD-előfordulás összefüggésével. Ma is érvényes Haffner klasszikus megfigyelése, amely szerint a diabétesz jelenléte önmagában emeli a koronáriahalálozás arányszámát Chrysant 4, 12 összefoglalta a régebbi és újabb — már a Sprint utáni — megfigyeléseket, ezt egészíti ki Bergmark 17 Ezek összegzése egyértelműen arra utal, hogy az agresszív antihipertenzív kezelés — a koronáriabetegség vonatkozásában — egyértelműen nem hasznos, és Hgmm SBP, illetve 70 Hgmm DBP alatti értékek diabétesszel járó hipertóniások esetében is kialakítják a J-formációt.

Magunk a diabéteszes esetekben hasonló összefüggést találtunk, de csak az SBP vonatkozásában. A J-fenomén megjelenését két patofiziológiai jelenség magyarázza.

The efficacy of indapamid in different cardiovascular outcome – Meta-analysis | Semantic Scholar

Az egyik tényező az, milyen a regionális keringés mechanizmusa adott szerv esetében 7. Itt jelentős eltérés van a koronária, az agyi és a renális keringés között. A koronáriakeringés esetében magas a lokális perifériás rezisztencia. Amikor a BP alacsony, a koronáriakeringés nagyon érzékeny a csökkenő perfúziós nyomásra, különösen, ha atheromás plakk van, és károsodott a koronáriaáramlási rezerv.

Az agyi és a renális keringésnél általában alacsony a lokális perifériás rezisztencia, és az autoreguláció az érdiaméter változásával történik. A cerebrális véráramlás nagyon széles artériásnyomás-határok között 60— Hgmm stabil marad CAD fennállása esetén a koronáriaáramlás autoregulációja már károsítva van, másrészt a koronáriaszűkület fokától függően a frakcionált flow rezerv is károsodott.

Társuló hipertóniában — a legtöbbször a kezelés hatására — a DBP jelentős esése csökkentheti a koronáriaperfúziós nyomást az epikardiálisartéria-szűkülettől disztálisan egy kritikus szintre, amelynél már az autoreguláció nem működik. Így itt lokálisan miokardiális iszkémia, s akár nekrózis is kialakulhat. Ez a folyamat még kifejezettebb, ha a hipertóniához balkamra-hipertrófia is társul 9.

  • Troughts about the new American Hypertension Guideline | Cardiologia Hungarica
  • Cukorbetegség kezelésére coma

Ezzel magyarázható, hogy irodalmi összeállításunkban 5. Következtetések Tanulmányunkból azt a következtetést indokolt levonni, hogy — különösen idős hipertóniás betegekben — a vérnyomáscélérték beállítását gondosan mérlegelni kell az irányelvek és a beteg általános állapota alapján.

Diasztolés célértéknél a határ 70 Hgmm körül húzható meg. Magyar Hypertonia Társaságnak nyújtott támogatásával történt ben. A vizsgálatban részt vett betegek mindegyike vizsgálatban való részvételi beleegyezési nyilatkozatot írt alá.

A jelenlegi adatfeldolgozás során a szerzők anyagi támogatásban nem részesültek. References 1. A randomized trial of intensive versus standard blood pressure control. N Engl J Med ; 22 : — A randomized clinical trial.

JAMA ; 24 : — The global burden of hypertension exceeds1. Journal of Hypertension ; 37 6 : — Chrysant SG. New evidence for the diastolic J-curve effect challenges the safety of intensive blood pressure control. J Clin Hypertens ; 19 4 : — Kiss I, Kékes E. Diastolic blood pressure, subclinical myocardial damage, and cardiac events. Implications for blood pressure control.

J Am Coll Cardiol ; 68 16 : — N Engl J Med ; 3 : — Magyar Hipertónia Regiszter.

kontraszt nefropátia

Orv Hetil ; 19 : — Hypertension and the J-curve phenomenon: implications for tight blood pressure control. Hypertension Research ; — Tight blood pressure control and cardiovascular outcomes among hypertensive patients with diabetes guidelines for treatment of hypertension in diabetes coronary artery disease.

Circulation ; 16 : — Current status of aggressive blood pressure control in diabetic hypertensive subjects. Am J Cardiol ; 12 : — Impact of achieved blood pressure on mortality risk and end-stage renal disease among a large, diverse hypertension population. J Am Coll Cardiol ; 64 6 : — Blood pressure lowering in type 2 diabetes.

A systematic review and meta-analysis. JAMA ; 6 : — Cardiovascular outcomes at different on-treatment blood pressures in the hypertensive patients of the VALUE trial. Eur Heart J Mar 21; 37 12 : — Eur Heart J ; 31 23 : — Blood pressure and cardiovascular outcomes in patients with diabetes and high cardiovascular risk. European Heart Journal ; 39 24 : — Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment HOT randomised trial.

Lancet ; : — Dogma disputed: can aggressive lowering blood pressure in hypertensive patients with coronary artery disease be dangerous? Ann Intern Med.

Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort.

Blood pressure and cardiovascular disease risk in the Veterans Affairs Diabetes Trial. Diabetes Care ; 34 1 : 34— The J-Curve Phenomenon in Hypertension. Pulse ; 4 1 : 49— JACC ; 4 — Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in non-diabetic subjects with and without prior myocardial infarction.

N Engl J Med ; 4 : — Blood pressure regulation IX: cerebral autoregulation under blood pressure challenges. Eur J Appl Physiol ; 3 : —